Doelstellingen

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood – alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te bereiken door onder meer:

  • Het beheren van haar vermogen.
  • Het verrichten van schenkingen aan ander het algemeen nut beogende instellingen die meer van de doelen van de stichting nastreven.
  • Het doen van uitkeringen, waaronder financiële ondersteuning in de vorm van schenkingen, subsidies, studiebeurzen, garanties en/of (renteloze) leningen.
  • Het verstrekken van ondersteuning in natura, waaronder begrepen het verschaffen van levensmiddelen en medicijnen.

Beleidsplan RoFa Foundation