Oxfam Novib

Maandelijks ondersteunt de RoFa Foundation de Microkredietprogramma's van Oxfam Novib, middels het bedrijven ambassadeurschap. Hiermee steunen we Oxfam Novib om, middels duurzame oplossing, de strijd tegen armoede aan te gaan. Armoede is oplosbaar, zolang mensen de mogelijkheid krijgen te werken aan een zelfstandig bestaan. In 2012 heeft de RoFa Foundation samen met 600 andere bedrijvenambassadeurs, 100.000 startende ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid gegeven een bedrijfje te beginnen. Hiermee kunnen zij aan hun eigen toekomst en die van hun dorpsgenoten/families/gezinnen bouwen.