RoFa Foundation Aanvragen steun

Aanvragen die passen binnen de focus van de stichting RoFa Foundation worden door het bestuur in behandeling genomen. Toekenning van steun is ter beoordeling van het bestuur van de stichting. 

RoFa Foundation

Focus

De stichting RoFa Foundation heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en/ of de ontwikkeling van minderjarige kinderen en jongeren. Binnen haar doelstelling heeft de stichting focus aangebracht voor haar steun.

De stichting richt zich bij voornamelijk op ondersteuning in Nederland. Waarbij de voorkeur uit gaat naar duurzame samenwerking met gevestigde stichtingen en fondsen. Incidenteel geeft de stichting ook steun aan:

  • Drinkwater projecten; 
  • Educatieve projecten;
  • Projecten in het kader van ondernemerschap en leiderschap;
  • Projecten gelieerd aan de business of in de nabije omgeving van de business van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar dochterbedrijven.

Aanvraagformulier

Wilt u steun aanvragen van de stichting RoFa Foundation? Dat kan middels dit aanvraagformulier.