RoFa Foundation Aanvragen steun

Aanvragen die passen binnen de focus van de stichting RoFa Foundation worden door het bestuur in behandeling genomen. Toekenning van steun is ter beoordeling van het bestuur van de stichting. 

RoFa Foundation

Focus

De stichting RoFa Foundation heeft ten doel het bevorderen van het welzijn en/ of de ontwikkeling van minderjarige kinderen en jongeren. Binnen haar doelstelling heeft de stichting focus aangebracht voor haar steun.

De Stichting RoFa Foundation heeft de volgende focusgebieden vastgesteld voor haar steun en om haar missie te verwezenlijken:

  • De Stichting RoFa Foundation richt zich met haar steun op minderjarige kinderen in de landen waar het gelieerde familiebedrijf Bergschenhoek Groep B.V., met haar activiteiten, is gevestigd.
  • Op basis van de kernactiviteiten van de Bergschenhoek Groep, is de steun van de stichting gericht op WATER gerelateerde projecten  en activiteiten

Aanvraagformulier

Wilt u steun aanvragen van de stichting RoFa Foundation? Dat kan middels dit aanvraagformulier.