rofafoundation.nl 0 True

Stichting RoFa Foundation

Omdat kinderen de toekomst zijn!
Stichting

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood – alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te bereiken door onder meer:

  • Het beheren van haar vermogen.
  • Het verrichten van schenkingen aan ander het algemeen nut beogende instellingen die meer van de doelen van de stichting nastreven.
  • Het doen van uitkeringen, waaronder financiële ondersteuning in de vorm van schenkingen, subsidies, studiebeurzen, garanties en/of (renteloze) leningen.
  • Het verstrekken van ondersteuning in natura, waaronder begrepen het verschaffen van levensmiddelen en medicijnen.

Missie

De stichting RoFa Foundation stelt zich ten doel een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van minderjarige kinderen. Omdat kinderen de toekomst zijn! 

Visie

De Stichting RoFa Foundation biedt financiële ondersteuning aan impactvolle en duurzame projecten om daarmee bij te dragen aan een waardevolle toekomst voor de betrokken kinderen.

Focus

De Stichting RoFa Foundation heeft de volgende focusgebieden vastgesteld voor haar steun en om haar missie te verwezenlijken:

  • De Stichting RoFa Foundation richt zich met haar steun op minderjarige kinderen in de landen waar het gelieerde familiebedrijf Bergschenhoek Groep B.V., met haar activiteiten, is gevestigd.
  • Op basis van de kernactiviteiten van de Bergschenhoek Groep, is de steun van de stichting gericht op WATER gerelateerde projecten  en activiteiten.

ANBI

De Stichting RoFa Foundation heeft de ANBI status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Hiervoor gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Meer over dit onderwerp op www.belastingdienst.nl/giften.