rofafoundation.nl 0 True

Stichting RoFa Foundation

Omdat kinderen de toekomst zijn!
Stichting

Doelstellingen

De stichting heeft tot doel het bevorderen van het welzijn en/of de ontwikkeling van minderjarige kinderen, waar ook ter wereld, en het verlichten van hun financiële nood – alles in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te bereiken door onder meer:

  • Het beheren van haar vermogen.
  • Het verrichten van schenkingen aan ander het algemeen nut beogende instellingen die meer van de doelen van de stichting nastreven.
  • Het doen van uitkeringen, waaronder financiële ondersteuning in de vorm van schenkingen, subsidies, studiebeurzen, garanties en/of (renteloze) leningen.
  • Het verstrekken van ondersteuning in natura, waaronder begrepen het verschaffen van levensmiddelen en medicijnen.

Missie

Jongeren/kinderen zijn de toekomst! De stichting RoFa Foundation wil een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren/kinderen, zodat er een mooie toekomst voor hen is weggelegd.

Visie

De visie van de Stichting RoFa Foundation ondersteunt de gedachte om jongeren en/of projecten , waar ook ter wereld, een stabiele toekomst te bieden door in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Binnen deze visie staan onderwijs en studie centraal, door kennis kun je bouwen aan een stabiele en betere toekomst. Daarnaast richt het Foundation zich ook op het welzijn en de ontwikkeling van minderjarige kinderen. 

Focus

De Stichting RoFa Foundation heeft de volgende focusgebieden vastgesteld voor haar steun.

In Nederland geeft de Stichting RoFa Foundation langdurige steun aan Nationaal Fonds Kinderhulp. Daarnaast geeft de stichting RoFa Foundation haar steun aan projecten gelieerd aan de business van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar bedrijven (familiebedrijf waarvan de Stichting RoFa Foundation deel uit maakt). Waarbij de focus ligt op projecten in de nabije omgeving van de Bergschenhoek Groep B.V. en haar bedrijven.

Incidenteel geeft de stichting RoFa Foundation, in binnen en buitenland, haar steun aan: 

  • Drinkwater projecten; 
  • Educatieve projecten;
  • Projecten in het kader van ondernemerschap en leiderschap;

ANBI

De Stichting RoFa Foundation heeft de ANBI status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Hiervoor gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Meer over dit onderwerp op www.belastingdienst.nl/giften.