rofafoundation.nl 0 True

Jaar­verslagen

De bestuurders en overige vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Alleen reis-, verblijfs- en onkosten kunnen naar redelijkheid vergoed worden.
Het bestuur van Stichting RoFa Foundation streeft er naar de te maken kosten, op welk gebied ook, naar maatschappelijke maatstaven redelijk te houden. Alles staat netjes in de 'boeken' en wordt jaarlijks verantwoord in het jaarverslag.

Omdat kinderen de toekomst zijn!
Jaar­verslagen