Groentekas Stichting Ondersteuning Sovata

Regelmatig ontplooit de stichting Rofa Foundation activiteiten ten behoeve van Stichting Ondersteuning Sovata

Stichting Ondersteuning Sovata (SOS) stelt zich ten doel om via kleinschalige en middelgrote projecten hulp te verlenen en woonsituaties te verbeteren in achterstandsgebieden van Roemenië en in het bijzonder Sovata en Sarateni.

  • Kinderen moeten naar school kunnen en de dag zonder honger beginnen.
  • Oudere mensen moeten betere medische hulp, voeding en huisvesting krijgen.
  • Hulp aan dienstverleners voor deze mensen zoals de huisarts, thuiszorg, naschoolse opvang, tandtechnieker en sportschoolhouder wordt als noodzakelijk gezien.

SOS hoopt dit samen met u te kunnen verwezenlijken en de mensen in Sovata en Sarateni een betere en fijne toekomst te bieden. SOS tracht haar doel vooral te bereiken door het verwerven van donaties, het inzamelen van hulpgoederen, kleding en schoeisel, humanitaire hulpmiddelen en schoolartikelen. Het opzetten en begeleiden van kleine en middelgrote projecten zal tot een van haar hoofdtaken behoren. Ook zullen wij zoeken naar samenwerking met soortgelijke organisaties die een hulpbijdrage kunnen leveren.

Groentekas voor het kinderhuis Sint Josif.

In het kinderhuis Sint Josif in Sovata leven 150 kinderen met hun begeleiders en de leiding van het kinderhuis. Voor hen wordt in de centrale keuken voedsel bereid en daarvoor zijn de nodige levensmiddelen nodig. Men heeft door het houden van hennen nu dagelijks verse eieren. In het kader van verse groenten heeft men al een gedeelte van het terrein ingericht voor het telen van groenten.Om de voedselvoorziening verder te verbeteren is het idee ontstaan om een groentekas te plaatsen. Door een groentekas kan men zelf ook buiten het seizoen groenten kweken en oogsten, waardoor men minder afhankelijk is van de financiële ondersteuning door de overheid en derden. De ondersteuning door de overheid wordt namelijk steeds minder door bezuinigingen. Voor de kinderen is het een goed leerproces om zelf groenten te verbouwen en door deze kennis kunnen zij later ook beter voor zichzelf zorgen.

De groentekas is in 2015 geplaatst. In 2016 zal de stichting Rofa Foundation ondersteunen in een watervoorziening.