Evaluatie 2017, leiderschapsprogramma in Medellin

Het project richtte zich op het opleiden van 14 lokale medewerkers, van de Stichting Straatkinderen Medellin, in het programma Leiderschap in mijn community. Deze medewerkers kunnen op hun beurt weer dit programma doorgeven aan jongeren uit hun gemeenschap. Het gaat over leiderschap en projectmanagement. De jongeren die deelnemen aan het programma ontdekken hun persoonlijke kwaliteiten en leren om een project op te zetten. Doordat de lokale medewerkers opgeleid zijn tot trainer, kunnen ze, na afloop van dit project, doorgaan met steeds opnieuw andere groepen jongeren opleiden. De doelen zijn ruimschoots behaald.

 

Trainer Jasper Wegman van Che Amigo is meerdere keren (5x) voor een aantal weken in Medellin geweest om de medewerkers te op te leiden in dit programma (train de trainer). Parallel aan dit programma trainden deze medewerkers van de Stichting Straatkinderen Medellin een groep geselecteerden jongeren uit de wijk (25 jongeren). De groep trainers was bijzonder leergierig en pakte de trainingen goed op.

Concreet droegen de trainingen bij aan:

1) Verstevigen van de organisatie. Ze leerden elkaar beter kennen en ook veel meer feedback te geven. Zo zijn ze als team stevig gegroeid.

2) Persoonlijk Leiderschap. Iedere medewerker gaf aan erg veel geleerd te hebben.

3) Community ontwikkeling. De opgeleide jongeren uit de trainingen zijn voorbeelden in hun wijk en hebben zelf projecten opgezet.

  

Resultaten:

Het programma is dynamisch en intens. Door veel verschillende interactieve workshops leren de jongeren veel over zichzelf en ook veel vaardigheden toepassen zoals communicatie, presenteren, overtuigen, schrijven van plannen, samenwerken etc. De meeste zie je gedurende het proces echt flink verbeteren.

Alle deelnemers zetten zelf projecten op. Daar moeten ze de geleerde vaardigheden in de praktijk brengen. Dat is natuurlijk af en toe best lastig maar daardoor leren ze juist. Het leidt tot zichtbare concrete resultaten. 

Er hebben uiteindelijk 12 medewerkers met succes het train de trainer programma doorlopen.  De meeste hadden al ruime ervaring met het werken met jongeren. Dat maakte het makkelijker om ze het programma bij te brengen. Zij kunnen in de toekomst dit programma nu aan jongeren blijven geven. De volgende projecten zijn door henzelf opgestart:

  • Project “Lezen en communiceren”. Door Gisela en Sandra. Doel is om het lezen en schrijven van jonge kinderen (8-9 jaar) te verbeteren. Een groep van ongeveer 15 kinderen volgde twee-wekelijks dit interactieve en dynamische programma.
  • Project “Maximale ontwikkeling”. Door Sebas en Wilmar. Doelgroep waren jongeren tussen de 14 en 17 jaar. Er werden 1 x per maand sessies georganiseerd waarin jongeren met elkaar in gesprek gingen over thema’s in de wijk die hun aangaan.
  • Project “Recyclen”. Door Eddy, Juan Diego, Diego, Andres. Bewustwording in de wijk over hun gebruik van afval.
  • Project” Sport” Door Dairo. De ontwikkeling van de kinderen stimuleren door het aanbieden van sporten die ze niet kennen; tennis, volleybal en basketbal.
  • Project” Emergency” Door Freddy. Wat doen we bij nood in de wijk? Voorlichting over lastige situaties in de wijk zoals brand, eerste hulp ect.

In het algemeen gesteld zijn de projecten gestart en doorlopend.  Ze zijn allemaal nog volop in ontwikkeling. Net als het leiderschapsprogramma zijn de projecten opgenomen in het beleidsplan van de Stichting voor 2018. Daarbij leren de medewerkers veel eigen leiderschapsvaardigheden gedurende de uitvoer van deze projecten.

Projecten van de jongeren: In totaal zijn er 25 jongeren begonnen met het programma en hebben er 15 het uiteindelijk afgerond. Sommige vielen af omdat ze andere prioriteiten hadden, voor andere was het te moeilijk. De 15 jongeren hebben met elkaar vier projecten afgerond:

  • Project “dansen voor de kleine kinderen”. Verschillende workshops lokale dans.
  • Project “Ruimte om te spelen”. Verschillende spellen voor kleine kinderen aanbieden.
  • Project” Sport en spel”. Een ruimte voor verschillende sporten.
  • Project” Evenementen”. Een aantal thema dagen voor de kinderen zoals film, circus, cultuur etc.
  • Project “Graffiti” De wijk mooier maken door creativiteit. De kinderen kennismaken met mooie tekeningen en graffiti. Gedurende trainingen hebben we een bezoek gebracht aan de bekende wijk Commune 13; een voorbeeld in Medellin waar een wijk totaal opgeknapt is door kunst, tekening en graffiti. De deelnemers Carol en Brian zijn hierdoor geïnspireerd geraakt. 

Toekomst:

Op 16 maart 2018 vonden de eindpresentaties plaats van alle deelnemers. Mooie en ontroerende verhalen over hun eigen ontwikkeling en context. De stichting Straatkinderen Medellin vindt de doorgang van het programma prioriteit voor de komende jaren. Er werd ook een plan gepresenteerd om jongeren en kinderen steeds meer te gaan interesseren om te participeren en te werken aan hun eigen ontwikkeling.