Stichting Wielewaal organiseert kinderthemaweken en logeerweekenden

De zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking is niet eenvoudig en vanzelfsprekend en brengt veelal 24 uurs zorg mee voor het gezin. Om overbelasting te voorkomen biedt Wielewaal verschillende activiteiten. De kinderen en jongeren nemen deel aan leuke en leerzame activiteiten en tegelijkertijd ontlast Wielewaal de ouders als mantelzorger. Het doel is het bieden van toegankelijke en betaalbare respijtzorg, hetgeen door Wielewaal onder meer wordt geboden in de vorm van Kinderthemaweken voor kinderen met een beperking gedurende de schoolvakanties.

Kinderthemaweken (0 t/m 18 jaar) 
Kinderthemaweken organiseert Wielewaal op 6 verschillende plekken in Nederland, waaronder ook in Rotterdam. Deze weken vinden plaats in de schoolvakanties en kinderen kunnen zich per dag gedurende een week inschrijven. Ook hier zijn een recreatieleider en eventueel een verpleegkundige aanwezig. Vrijwilligers zijn veelal 1 op 1 gekoppeld aan een deelnemer. Elke week heeft een thema, welke de recreatieleider met de vrijwilligers uitwerkt in een activiteitenprogramma. In 2018 verwacht Wielewaal dat de deelnemers aan de kinderthemaweken totaal 2600 dagen afnemen. Dit zijn circa 192 unieke personen voor de kinderthemaweken Hierbij richt Wielewaal zich hoofdzakelijk op de volgende doelgroepen: lichamelijk gehandicapt, verstandelijk gehandicapt, meervoudig complex gehandicapt en ADHD/Autisme Spectrum Stoornis.

Bedankbrief

Bedankbrief fondsen