Stichting Wielewaal organiseert kinderthemaweek in Rotterdam

De zorg voor kinderen en jongeren met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking is niet eenvoudig en vanzelfsprekend en brengt veelal 24-uurs zorg mee voor het gezin. Om overbelasting te voorkomen biedt Wielewaal verschillende activiteiten. De kinderen en jongeren nemen deel aan leuke en leerzame activiteiten en tegelijkertijd ontlast Wielewaal de ouders als mantelzorger. Het doel is het bieden van toegankelijke en betaalbare respijtzorg, hetgeen door Wielewaal onder meer wordt geboden in de vorm van Kinderthemaweken voor kinderen met een beperking.

Stichting Wielewaal organiseert op verschillende plekken in Nederland Kinderthemaweken. Elke week heeft een thema, welke de recreatieleider met de vrijwilligers uitwerkt in een activiteitenprogramma. Stichting Wielewaal richt zich hoofdzakelijk op kinderen met een lichamelijk gehandicapt, verstandelijk gehandicapt, meervoudig complex gehandicapt en ADHD/Autisme Spectrum Stoornis.

Stichting Wielewaal organiseerde kinderthemaweek op de Tytylschool Rotterdam in de week van 24 februari tot en met 2 maart 2019. Ze hebben in deze week het verschil kunnen maken voor kinderen met een beperking. Met gemiddeld 8 kinderen onder begeleiding van hun recreatieleider en 8 vrijwilligers hebben ze in deze week plezier gemaakt. Naast knutselen, sport en spel, zijn ze erop uitgetrokken voor een heuse fotografieworkshop met mooie resultaten. Met als prachtige bevestiging van werken aan zelfredzaamheid dat een van de deelnemers zei: “Ik ga een spreekbeurt op school geven over fotografie!”

Naast dit plezier en enthousiasme hebben tegelijkertijd ouders even een adempauze gehad en tijd voor zichzelf en andere gezinsleden. Ze kijken terug op een waardevolle week, waarbij de financiële bijdrage van de RoFa Foundation van onschatbare waarde was. 

“Niets is onmogelijk tot het tegendeel is bewezen.” Wilma, (59) verpleegkundige.