1.000 Opjezelfwoon-Pakketten

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor ruim 300.000 kinderen niet het geval en hebben zij volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!

In 2015 heeft Nationaal Fonds Kinderhulp haar te steunen doelgroep verbreed; van 0-18 jarigen naar 0-21 jarigen. Dit was gebaseerd op veel aanvragen vanuit de markt, signalen vanuit maatschappelijke organisaties en jongeren zelf. Jongeren vanaf de leeftijd 17+ worden geacht veel (alles) zelf te kunnen en regelen zodra ze ‘volwassen’ zijn. Zelf je zorgverzekering betalen, op kamers gaan, nog een vervolgopleiding willen doen; terwijl je als basis een achtergrond van opgroeien in armoede hebt gekend. Kinderhulp wil er voor hen zijn! De oorzaak van de armoede kunnen wij, helaas, niet oplossen. Maar de manier waarop kinderen dit ervaren, hoe er tegenaan gekeken wordt én zelfs enige invloed op de toekomst hebben wij wel! Hoe?

  • Door hen het gevoel te geven dat ze er wél bij horen
  • Door hen (uit onverwachte hoek) heel bewust een steuntje in de rug te geven
  • Door hen te laten zien dat wij aan hen denken
  • En door armoede op de kaart te blijven zetten

We willen graag voortborduren op het idee van de 17+ pakketten die wij jaren geleden i.s.m. winkelketen Action hebben weggegeven aan jongeren die alle support konden gebruiken bij de stap naar ‘op jezelf wonen’. Nu hebben wij de volgende sponsoren bereid gevonden 1.000 jongeren een opjezelfwoonpakket te geven in 2020, nl:

  • Edco BV (groothandel en levert de materialen voor de pakketten)
  • RoFa Foundation (stichting en steunt Kinderhulp vaker in haar werk)
  • VOS Transport (Deventer ‘vriend’ en verzorgt vaak gratis transporten)
  • Scalabor (sociale werkplaats te Arnhem met betrokken link naar Kinderhulp)
  • Hema (steunt ons vaker in natura en ons project Kinderzwerfboek)
  • DS Smith (maakt voor ons dozen op maat voor een heel mooie prijs)

‘Op kamers gaan’ is iets dat dagelijks gebeurt, maar we zouden graag aan dit thema aandacht schenken in de maand februari, en wel het liefst op Valentijnsdag – de dag waarop je aan een ander denkt. Zo sluiten wij met onze (on- en offline) berichtgeving aan op wat er leeft in de markt. Tegelijkertijd merken wij dat er veel vraag binnen het thema ‘kamerinrichting’ is vanuit de markt en is dus media-aandacht voor dit nevenprobleem van leven in armoede wel op zijn plaats! De 1.000 jongeren ontvangen hun pakket via een maatschappelijke organisatie met wie zijn in nauw contact staan, op het moment dat ze zelfstandig gaan wonen en hun eigen kamer/huisje in gaan richten.