Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

Dit crisisfonds helpt de kinderen met allerlei producten die nu noodzakelijk zijn. Zodat de kinderen kunnen leren, maar ook even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt. En ze ook even onbekommerd met elkaar kunnen spelen, zichzelf kunnen vermaken of fijn contact kunnen hebben met vriendjes en vriendinnetjes.

Wie kan een aanvraag doen bij het crisisfonds?
Hulpverleners die SKJ geregistreerd zijn of werkzaam in de opvang of AZC. Als je een aanvraag doet voor een kind/gezin met een jeugdbeschermingsmaatregel, werk je zelf als jeugdbeschermer óf stem je jouw aanvraag af met de jeugdbeschermer/gezinsvoogd van het kind.

Over welke kinderen hebben we het dan?

  • Thuiswonende kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel of intensieve inzet van Veilig Thuis
  • Kinderen in gezinshuizen, instellingen en pleeggezinnen
  • Kinderen in de maatschappelijk- of vrouwenopvang en AZC’s

De RoFa Foundation heeft financiële ondersteuning gegeven aan het crisisfonds wat het mogelijk heeft gemaakt meer kinderen te helpen.