RoFa Foundation collecte voor Kinderhulp haalt mooi bedrag op!

In de week van 19 tot en met 23 april heeft de RoFa Foundation gecollecteerd voor Nationaal Fonds Kinderhulp. We hebben met de collecte, mede dankzij medewerkers én relaties, een mooi bedrag opgehaald.

Uiteindelijk hebben gezamenlijk we het mooie bedrag van € 1085,- opgehaald. Namens de Stichting RoFa Foundation en Nationaal Fonds Kinderhulp willen wij iedereen dank voor hun inzet en de donaties.

Dankzij uw hulp kan Stichting Kinderhulp 300.000 kinderen en jongeren die in Nederland in armoede leven juist in deze tijd een extra steuntje in de rug geven.

Wilt u meer nieuws over de Stichting Kinderhulp en de projecten. Kijk dan op de website van Stichting Kinderhulp.

Website Nationaal Fonds Kinderhulp