Operation Trash Virtual Exchange

april 2022

 

Operation Trash Virtual Exchange is een cultureel uitwisselingsproject tussen de Wolfert Lansing OSG en Bay Brook Middle School, in Baltimore, Maryland, in de VS. Het doel van Operation Trash is jongeren bewust te maken van de problematiek van ons huidige consumptie- en afvalgedrag. Het project werkt met de leerlingen van bovengenoemde scholen vanuit een actiegerichte aanpak. Deelnemers gaan kritisch kijken naar hun eigen afvalgedrag, in hun eigen woongebied, maar ook hoe wereldwijd het leefklimaat beïnvloed wordt door afval. De leerlingen delen hun ontdekkingen en uitkomsten met leerlingen in de stad Baltimore

 

Hierdoor wordt meer zichtbaar dat het menselijk handelen niet alleen hier, maar ook in de zusterstad van Rotterdam, sporen achterlaat in beide omgevingen.

De RoFa Foundation steunt dit project.

Website van het project

.