Happy Motion – Niet Alleen op de Wereld

mei 2022

Eenzaamheid onder jongeren in Nederland is een groot en, sinds corona, groeiend probleem. Zeker 500.000 jongeren tussen de 15 en 25 heeft er geregeld last van. Dat is een kwart van alle jongeren. Bij zo’n 160.000 jongeren neemt de eenzaamheid zelfs zulke ernstige vormen aan, dat hulp noodzakelijk is. Doel is om jongeren en volwassenen hier bewust van te maken en dat jongeren ook hulp zoeken, bijvoorbeeld bij onze partners die hulp bieden.

 

Oorzaken en gevolgen van eenzaamheid
De oorzaken van eenzaamheid lopen sterk uiteen. Denk aan problemen thuis, met gescheiden ouders, psychische problemen, isolatie, armoede en huiselijk geweld. Of aan weinig of geen opleiding hebben, contactproblemen, taalproblemen of verslaving.

Je langere tijd eenzaam voelen heeft gevolgen voor je gezondheid. Het leidt tot psychische problemen zoals depressiviteit en stress, maar ook tot bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, slaapproblemen en andere fysieke klachten.

Zichtbaar en bespreekbaar maken
Stichting Happy Motion wil eenzaamheid onder jongeren zichtbaar en bespreekbaar maken. We willen eenzame jongeren beter begrijpen en begrepen laten worden. Ze laten merken dat ze niet alleen zijn. En waar mogelijk handvatten bieden om naar oplossingen te zoeken.

Daarnaast willen we meerdere partijen die bij jongeren betrokken zijn, met elkaar verbinden en stimuleren om samen te werken aan verbetering. We doen dat de komende jaren op drie manieren:

Social Media Campagne met onder andere straatinterviews

Documentaire en event ‘Niet alleen op de wereld’

Impactprogramma: de dialoog aangaan over oplossingen

Happy Motion op YouTube

Website van het project