Stichting Mission Lanka – waterpunten bij scholen

Januari 2024

Hulp is nodig! Een noodroep vanuit de bevolking in Sri Lanka. Sri Lanka is een eiland in de Indische Oceaan dat ten zuidoosten van India ligt en waar een groot gebrek aan schoon en veilig drinkwater is, wat voor grote problemen zorgt. Vooral op scholen is hier een grote behoefte aan.

Stichting Mission Lanka wil kinderen, gezinnen en gemeenschappen in Sri Lanka helpen om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Dit doen zij door mensen van alle leeftijden te inspireren om hun dromen waar te maken door middel van diverse projecten, maar ook willen ze de leefomstandigheden in het land verbeteren. In 2022 heeft de stichting om die reden, twaalf scholen voorzien van veilig drinkwater zonder giftige stoffen. Stichting RoFa Foundation heeft daar haar steentje aan bijgedragen.

In 2021 heeft de stichting als pilotproject bij 1 school een veilig waterpunt gerealiseerd. Het water op deze school was zo vervuild dat de gezondheidsafdeling besloten had dat het niet meer gebruikt mocht worden. Langdurige consumptie van het vervuilde water kan leiden tot verschillende ziekten, terwijl juist de kinderen en studenten de toekomst zijn voor de wederopbouw van Sri Lanka. Gebrek aan drinkwater op scholen is een groot probleem en dat terwijl veilig drinkwater absoluut noodzakelijk is. Veel schoolkinderen zijn het slachtoffer geworden van verschillende ziekten door het drinken van vervuild water, zoals nierziekte, tandziekte, oogziekte en maag- en darmziekte. Kortom: Gezond water is nodig!